1. สไปรท์

  1. 240ml
  2. 325ml
  3. 1L
  4. 1.25L
  5. 1.5L
  6. 2L
  1. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   240ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 140 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 36 ก. 12%
   น้ำตาล 34 ก.
   โซเดียม 20 ก. 1%
  2. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   325ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 200 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 49 ก. 16%
   น้ำตาล 46 ก.
   โซเดียม 30 ก. 1%
  3. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   1L ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 120 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30 ก. 10%
   น้ำตาล 28 ก.
   โซเดียม 20 ก. 1%
  4. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   1.25L ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 120 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30 ก. 12%
   น้ำตาล 28 ก.
   โซเดียม 20 ก. 1%
  5. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   1.5L ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 120 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30 ก. 12%
   น้ำตาล 28 ก.
   โซเดียม 20 ก. 1%
  6. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   2L ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 120 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30 ก. 12%
   น้ำตาล 28 ก.
   โซเดียม 20 ก. 1%

  ส่วนประกอบที่สำคัญ

  น้ำตาล 13.5 %
  แต่งรสธรรมชาติ ใช้วัตถุกันเสีย